Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aport/prines!!

4. 4. 2008
Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa dvíhať a prinášať predmety na váš pokyn.
Povel a posunok: Základom je povel "Aport!" a pomocný povel "Pusť!" a posunok - ukázanie na predmet s naklonením tela.
Podnet: Odmena a predmet.
Postup č. 1: Výcvik začíname so psom na dlhom vodítku. Používame predmet, s ktorým je pes dobre oboznámený. Predmet držíme v pravej ruke. Rýchlymi pohybmi vydráždime psa k uchopeniu predmetu. Pritom vyslovujeme povel "Aport!". Keď je pes dostatočne vydráždený, umožníme mu predmet uchopiť a pochválime ho. Predmet pritom nepúšťame z ruky, naopak miernym ťahom za predmet priťahujeme psa k sebe. V príhodnom okamžiku dáme psovi povel "Pusť!". V tomto okamžiku sa musí zmeniť naše chovanie. Zatiaľ čo pri opakovaní povelu "Aport!" v láskavej intonácii bol postup hrou, musí byť povel "Pusť!" daný v ostro rozkazovacej intonácii. Keď pes predmet pustí, odmeníme ho pochúťkou.
Keď si pes zvykne uchopiť predmet z vašej ruky, hodíme pri ďalšom vydráždení predmet 2 až 3 metre pred seba. Súčasne dáme povel "Aport!". K odhodenému predmetu môžeme bežať spolu so psom. Keď pes predmet uchopí, pochválime ho, povel opakujeme a od psa odbiehame. Pes nás spravidla sám nasleduje a predmet drží. Keď sa pes dostane ku nám, zastavíme čelom k psovi a po povele "Pusť!" mu odoberieme predmet. Za správne odovzdanie odmeníme psa pochúťkou.
Postup č. 2: Otvoríme psovi tlamu a vložíme mu do nej mäkký ľahký predmet. Pritom dáme povel "Aport!" a psa chválime povelom "Dobrý!". Aby pes nemohol predmet pustiť, podržíme mu dolnú čeľusť. Po 5 až 10 sekundách mu vyberieme predmet z tlamy, pochválime ho a dáme mu pochúťku.
Ak už pes prináša rôzne predmety, cvik postupne sťažujeme, a to odhadzovaním predmetov do väčšej vzdialenosti, predlžovaním intervalu medzi odhadzovaním predmetov a vyslaním psa. Jednoduché aportovanie ukončíme vypracovaním návykov na kľudné a presné prisadnutie a podanie predmetu.
Základné chyby: Stereotypné opakovanie cviku, predčasné vybiehanie, hranie sa s predmetom, jeho púšťanie. Nepresné prisadanie, pomalé a nie priame pribiehanie. Chybou možno nazvať aj prípravu pochúťky pred psom, takže pes predmet predčasne púšťa.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář