Jdi na obsah Jdi na menu
 


odmietanie potravy

4. 4. 2008
Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa odmietať nájdenú potravu a potravu podávanú cudzou osobou.
Povel a posunok: Základom je povel "Fuj!"
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Pes nesmie brať potravu od cudzích osôb. Spočiatku sa nacvičuje odmietanie potravy za prítomnosti vás. V dobe kŕmenia sa postavíme pred misku s krmivom a zakazujeme psovi povelom "Fuj!" sprevádzaným trhnutím vodítka brať si potravu. Pes smie vziať potravu jedine na povel "Vezmi!", a to po určitej dobe od predloženia misky s potravou.
Aby pes nezdvíhal pohodenú potravu, postupujeme tak, že v priestore výcviku porozhadzujeme krmivo, a to tesne pred cvičením. Ak sa pes pokúša pri výbehu alebo pri presune potravu zobrať, použijeme povel "Fuj!" sprevádzaný trhnutím vodítka.
Ak dosiahneme, že pes odmieta nájdenú potravu, pristúpime k výcviku v odmietaní potravy podávanej cudzími osobami. Môžeme psa priviazať ku kolíku, postaviť sa za neho a ešte ho držať na vodítku. Pomocník sa priblíži ku psovi, volá ho menom a ukazuje mu pochúťku. Ak sa pes pokúsi si ju vziať, zavelíme "Fuj!" a trhne vodítkom. Súčasne pomocník odíde do úkrytu.
Pri ďalšom výcviku pomocník najprv hádže krmivo na zem vedľa psa tak, aby ho pes nemohol uchopiť, a rýchlo odíde. Ak sa pes pokúsi potravu vziať, postupujeme podobne ako v predchádzajúcom prípade. Ak pes neprejaví o potravu záujem, pochválime ho a necháme ho prebehnúť navoľno.
Základné chyby: Chyby vznikajú nedôslednosťou a neupevňovaním cviku. Taktiež je chybou, ak po splnení výkonu dávame psovi pohodenú potravu ako odmenu.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář